Płatności PayU.

Transakcje obsługiwane są przez serwis PayU to zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.
Komunikacja. Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL.
Sekcja Bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika. Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi

Bezpieczeństwo wysyłki.

Wysyłane przez nas przedmioty są specjalnie pakowane, tak by nasz klient otrzymał paczkę w nienaruszonym stanie.

Gwarancja satysfakcji.

Oferujemy towary tylko od najlepszych producentów, którzy gwarantują najwyższą jakość i satysfakcję. Staramy się dostarczyć jak najwięcej informacji o oferowanych przez nas produktach. Wszelkie reklamacje i zwroty rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. W przypadku wykrycia wady, usterki lub też innego rodzaju niezgodność, zawsze masz możliwość konsultacji z nami. Nasi pracownicy pomogą dokonać optymalnego wyboru. Jeżeli pomimo tego będziesz niezadowolony z zakupu, masz prawo do jego zwrotu w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Ochrona danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Klienta, są przetwarzane przez Novamed Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Traktorowej 143. Powierzone nam wszelkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dostarczenia zamówienia oraz w wybranych przypadakch jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o dostępnych poradach, artykułach doradczych, a także o nowościach, promocjach oraz wyprzedażach. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych.

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie Mój Profil. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  •     Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  •     Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  •     Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Pomoc prawna.

W razie potrzeby zasięgnięcia porady lub pomocy prawnej w sprawie transakcji internetowych polecamy witryny:

  •     Federacja Konsumentów
  •     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  •     Europejskie Centrum Konsumenckie