Czy warto zainwestować w zakup wagi elektronicznej z analizatorem składu ciała oraz BMI?
Jeśli odchudzasz się sam, bez pomocy specjalisty dietetyka, taka waga pomoże w profesjonalnym badaniu.

Sama waga ciała tak naprawdę niewiele nam mówi.
Co więcej osoby, które systematycznie ćwiczą, często ważą więcej.

Dlaczego?

Ponieważ mięśnie ważą zdecydowanie więcej, niż tłuszcz czy woda.
Jeśli podchodzisz do redukcji wagi poważnie, koniecznie musisz wspomagać się analizatorem składu ciała.

Waga z analizatorem składu ciała BMI Medel

 

 • Dzięki takiej wadze poznasz dokładnie:
 • masę swoich kości
 • zawartość tkanki tłuszczowej
 • tkanki mięśniowej
 • ilość wody w organizmie
 • współczynnik BMI
 • AMR - Aktywna Przemiana Materii

Co wpływa na naszą masę ciała:

 • mięśnie
 • kości
 • zawartość wody

Spośród tych trzech czynników, mamy realny wpływ na zawartość w swoim organizmie:

tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej oraz wody.

To czy jesteś drobno czy grubokościsty, pozostaje cechą genetyczną.

Tkanka kostna

Masa kości, tak jak reszta ciała człowieka podlega naturalnym procesom wzrostu, starzenia i rozkładu. Masa kości szybko wzrasta w okresie dzieciństwa i osiąga maksimum w wieku 30 lub 40 lat. Wraz z wiekiem masa kości ponownie spada. Przy zdrowym odżywianiu (dieta bogata w wapń i witaminę D) oraz regularnym wysiłku fizycznym, można w pewnym stopniu przeciwdziałać temu procesowi.

Zawartość tkanki mięśniowej

Udział mięśni mieści się zazwyczaj w następującym przedziale.

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ MIĘŚNI

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ MIĘŚNI DLA MĘŻCZYZN

65 - 80 %

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ MIĘŚNI DLA KOBIET

60 - 65 %

Zawartość tkanki mięśniowej poniżej przedstawionej normy, świadczy o tym, iż w naszym ciele, przeważa tłuszcz i woda. Kulturyści i zawodowi sportowcy mają podwyższony poziom tkanki mięśniowej. Zawartość tkanki mięśniowej w naszym organizmie jest powiązana ze wskaźnikiem BMI.

Jest to współczynnik często wykorzystywany do oceny masy ciała. Wielkość ta jest obliczana na podstawie masy ciała i wzrostu. Oblicza się ją według następującego wzoru:

wskaźnik masy ciała (BMI) = masa ciała: wzrost²

Jednostką BMI jest zatem [kg/m²]

Współczynnik BMI, nie będzie idealny u osób o znacznej masie mięśniowej (np. u kulturystów) w takim przypadku, interpretacja BMI wykaże nadwagę. Spowodowane jest to faktem, iż ponadprzeciętna masa mięśni nie jest uwzględniana we wskaźniku BMI.

Zawartość tkanki tłuszczowej

Przechodząc na dietę, powinniśmy koncentrować się na zredukowaniu zawartości tłuszczu w organizmie. Utrata każdego kilograma tkanki tłuszczowej to realny spadek masy ciała. Dopuszczalne normy zawartości tkanki tłuszczowej

ZAWARTOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ U KOBIET


WIEK

IDEALNY %

NORMA

NADWAGA LUB OTYŁOŚĆ

19-24

18,9 %

22,1 % - 25,0 %

29,6 %

25-29

18,9 %

22,0 % - 25,4 %

29,8 %

30-34

19,7 %

22,7 % - 26,4 %

30,5 %

35-39

21,0 %

24,0 % - 27,7 %

31,5 %

40-44

22,6 %

25,6 % - 29,3 %

32,8 %

45-49

24,3 %

27,3 % - 30,9 %

34,1%

50-54

26,6 %

29,7 % - 33,1 %

36,2 %

55-59

27,4 %

30,7 % - 34,0 %

37,3 %

>60

27,6 %

31,0 % - 34,4 %

38,0 %

ZAWARTOŚĆ TKANKI TŁUSZCZOWEJ U MĘŻCZYZN
 

WIEK

IDEALNY %

NORMA

NADWAGA LUB OTYŁOŚĆ

19-24

10,8 %

14,9% - 19,0 %

23,3 %

25-29

12,8%

16,5 % - 20,3 %

24,4 %

30-34

14,5%

18,0 % - 21,5 %

25,2 %

35-39

16,5%

19,4 % - 22,6 %

26,1 %

40-44

17,5%

20,5 % - 23,6 %

26,9 %

45-49

18,6%

21,5 % - 24,5 %

27,6 %

50-54

19,8%

22,7 % - 25,6 %

28,7 %

55-59

20,2%

23,2 % - 26,2 %

29,3 %

>60

20,3%

23,5 % - 26,7 %

29, 8 %

U sportowców często wykazywany jest niski udział tkanki tłuszczowej. Zależnie od uprawianej dyscypliny sportu, intensywności treningów i budowy ciała.

Uwaga!

Należy pamiętać, iż bardzo niskie wartości udziału tkanki tłuszczowej stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia. Szczególnie u kobiet, gdzie niedobór tkanki tłuszczowej jest bezpośrednio powiązany z zaburzeniami gospodarki hormonalnej.

Zawartość wody

Szybka utrata wagi np. z dnia na dzień, to zazwyczaj przedwczesna radość. Za szybkie zmiany na wadze (spadek i wzrost) odpowiada zawartość wody – patrz artykuł Jak się ważyć?

Udział wody w organizmie mieści się zazwyczaj w określonym przedziale.

ZAKRES ZAWARTOŚCI WODY W ORGANIZMIE  U KOBIET I MĘŻCZYZN

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ WODY DLA KOBIET

45 - 60 %

PROCENTOWA ZAWARTOŚĆ WODY DLA MĘŻCZYZN

50 - 65 %

 

Tkanka tłuszczowa zawiera względnie mało wody. Dlatego udział wody w organizmie, u osób o dużym udziale tkanki tłuszczowej np. ze znaczną nadwagą, może leżeć poniżej podanych wartości orientacyjnych. Natomiast u osób uprawiających sporty wytrzymałościowe, wartości te ze względu na niski udział tkanki tłuszczowej i wysoką masę mięśniową mogą być przekroczone. Określenie wody w organizmie przy pomocy wagi, jest pomocne, jednak nie powinno być stosowane do wyciągania wniosków medycznych.

Aktywna przemiana materii

AMR Aktywna przemiana materii (AMR = Active Metabolic Rate), to ilość energii potrzebnej aktywnemu organizmowi w ciągu dnia. Zużycie energii wzrasta wraz ze zwiększaniem wysiłku fizycznego i określane jest na wadze przy pomocy stopnia aktywności (1–5). Aby utrzymać aktualną masę ciała, należy zużywaną energię uzupełniać w jedzeniu i piciu.

Jeżeli przez dłuższy czas organizmowi dostarczana jest zmniejszona ilość energii niż energia zużywana np. mało jemy, a dużo i intensywnie pracujemy, organizm czerpie niedobory energii z odłożonych komórek tłuszczowych, a masa ciała spada. Jeżeli natomiast przez dłuższy czas organizmowi dostarczana jest większa ilość energii niż obliczony wskaźnik AMR, nadmiar energii nie może zostać wykorzystany i odkładany jest w postaci komórek tłuszczowych, a masa ciała wzrasta.

Pamiętajmy również, iż jeśli przez długi czas nie dostarczamy organizmowi dostatecznych ilość paliwa, to zamiast spalać przestawi się on na "tryb oszczędzania". Wówczas utrata kilogramów, pomimo diety i prowadzonej aktywności fizycznej będzie utrudniona.

Powiązanie wyników w czasie

Aby nasze odchudzanie przyniosło oczekiwany efekt, musimy brać pod uwagę wszystkie wyżej opisane punkty. Należy zwracać uwagę tylko na tendencje w długim okresie czasu. Zmiany masy ciała w ciągu kilku dni spowodowane są najczęściej utratą płynów. Znaczenie wyników zależy od zmian masy ciała i procentowego udziału tkanki tłuszczowej, wody oraz mięśni, a także okresu czasu, w jakim zmiany te zachodzą. Gwałtowne zmiany w ciągu kilku dni należy odróżnić od zmian średniookresowych (w ciągu kilku tygodni) i długookresowych (w ciągu kilku miesięcy), które mogą obejmować zmianę w tkance tłuszczowej i mięśniach.

 • jeżeli masa ciała spada w krótkim okresie, ale udział tkanki tłuszczowej wzrasta lub pozostaje na tym samym poziomie, wskazuje to jedynie na utratę wody – np. po treningu, wizycie w saunie – albo na szybka utratę masy ciała wynikającą z ograniczonej diety.

 • jeżeli masa ciała wzrasta w dłuższym okresie, ale udział tkanki tłuszczowej spada lub pozostaje na takim samym poziomie, może to oznaczać wartościowe zwiększenie masy mięśni.

 • jeżeli jednocześnie spada masa ciała i udział tkanki tłuszczowej, jest to wynikiem prawidłowej diety – spada masa tłuszczu.

W idealnym przypadku dietę należy wspomagać wysiłkiem fizycznym, ćwiczeniami fitness lub treningiem siłowym. W ten sposób można w dłuższym okresie zwiększyć udział masy mięśniowej i zredukować poziom tłuszczu.