Pulsoksymetr jest prostym, uniwersalnym sprzętem medycznym, wykorzystywanym do pomiaru natlenienia krwi pacjenta. Uwaga! Nie mylimy pulsoksymetru z pulsometrem( pulsometr pokazuje nam tętno). Pulsoksymetr napalcowy bada poziom natlenienia krwi tętniczej, inaczej natlenienia organizmu. Innym słowy - pulsoksymetr wskazuje poziom saturacji.

Plusoksymetr dla kogo

Saturacja (łac. Saturato) czyli stopień nasycenia krwi tętniczej tlenem SpO2.

Pulsoksymetr wykorzystując swoiste czujniki i algorytmy, oblicza procentowe stężenie wysycenia hemoglobiny tlenem.

Prawidłowy poziom saturacji u zdrowej osoby powinien wynosić 95 - 97% .

  

Jeszcze kilka lat temu pulsoksymetry były zarezerwowane tylko do użytku szpitalnego. Obecnie są często wykorzystywane w gabinetach lekarzy podstawowego kontaktu, przychodniach pulmonologicznych, w specjalistycznych gabinetach medycyny sportowej oraz w środowisku domowym (głównie u chorych objętych DLT - Dziennym Leczeniem Tlenem).

Kiedy i komu przydaje się pulsoksymetr ?

  • przy kontroli tlenoterapii, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddychania, szczególnie w przypadkach jeśli chory korzysta z koncentratora tlenu 

  • w zaawansowanych chorobach układu oddechowego szczególnie w jednostkach chorobowych np. POChP, w zaostrzeniach astmy czy innych schorzeniach dróg oddechowych

  • w nagłych przypadkach, kiedy podejrzewamy, iż u pacjenta występuje niedotlenienie organizmu: wypadki, poparzenia, zatrucia, wstrząs krwotoczny, amputacja kończyny, duży ubytek krwi, atak astmy, wstrząs anafilaktyczny

  • monitorowaniu chorych z anemią

  • w medycynie sportowej w badaniach wydolnościowych u sportowców

  • na oddziałach noworodkowych, szczególnie przy monitorowaniu wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową

  • podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych, w znieczuleniu ogólnym oraz w okresie pooperacyjnym

  • u pacjentów w śpiączce klinicznej

  • w wybranych jednostkach chorobowych takich jak choroba wysokościowa oraz ksenonowa

  • do rozpoznania niewydolności oddechowej, wówczas kiedy u chorego nie występują specyficzne objawy kliniczne

Oprócz podstawowej funkcji – monitorowania saturacji, pusloksymetr pozwala również na nieinwazyjne badanie kontroli tętna.